1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)