1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)