1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)